Rada Rodziców

Drukuj
Opublikowano

Skład Zarządu Rady Rodziców

PRZEWODNICZĄCY:                    Pawłowski Dariusz

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO:     Kęsicka Izabela

SKARBNIK:                                  kuczkowska-stypka agata

SEKRETARZ:                                rodzeń Wioletta

czŁONEK ZARZĄDU:                 Antoniewska Magdalena

 

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu