Rada Rodziców

Drukuj
Opublikowano

Skład Zarządu Rady Rodziców

PRZEWODNICZĄCA:                 DUPLAGA elżbieta

Z-CA PRZEWODNICZĄCEj:     Kurasz bożena

SKARBNIK:                              rodzeń wioletta

SEKRETARZ:                             Głuszko Adrianna

CZŁONEK ZARZĄDU:                 Opryszko Beata

CZŁONEK ZARZĄDU:                 Kłoś Bożena

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu