Dokumenty szkolne

Drukuj
Opublikowano

Lista dokumentów szkolnych:

Statut ZSU-HiG

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin pracy ZSU-HiG

Regulamin biblioteki

Program wychowawczo-profilaktyczny

Regulamin rekrutacji

Procedury postepowania w przypadku zagrożeń

 Dokumenty są  w formacie .pdf i otwierają się w nowym oknie.

 

 

Oświadczenie o sytuacji materialnej (należy złożyć do 30 kwietnia za rok poprzedni)

oświadczenie - wypełnij i wyślij (*.docx)

 

Wniosek pomoc z ZFŚS

wniosek - wypełnij i wyślij (*.doc)

 

Druk dofinansowania do wypoczynku letniego dziecka

druk - wydrukuj i wypełnij (*.docx)

 

Pomoc zdrowotna dla emerytów:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Dokumenty są  w formacie .doc i otwierają się w nowym oknie.

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu