Harmonogram egzaminów poprawkowych

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2021r.
 

Przedmiot

Nazwisko i imię zdającego

Data i godz.

Sala, nr

Zespół egzaminacyjny

Matematyka

Wszyscy zdający z klas Technikum i Branżowej Szkoły 1 Stopnia

25.08.2021

godz. 9.00

D 36

M. Sękowski
E. Pilszyk

A. Kus

A. Bęben

Geografia

Wszyscy zdający z klas Technikum i Branżowej Szkoły 1 Stopnia

25.08.2021

Godz. 9.00

D 24

K.Sienkiewicz-Horodecka

A. Świetlicka

P. Sawczyszak

Język angielski

Wszyscy zdający z klas Technikum

25.08.2021

Godz. 10.30

K.Sienkiewicz-Horodecka

 M. Bąk

A. Matysiak

Wyposażenie
 i BHP w gastronomii

Wszyscy zdający z klas Technikum

25.08.2021

godz. 11.00

D 24

M. Sękowski
E. Ciżma – Szabaga

K. Nowakowska

Język polski

Wszyscy zdający z klas Technikum

26.08.2021

godz. 9.00

D 26

K.Sienkiewicz-Horodecka

M. Miler

W. Chlipała

Podstawy Żywienia w gastronomii

Wszyscy zdający z klas Technikum i Branżowej Szkoły 1 Stopnia

26.08.2021

godz. 9.00

D 24

M. Sękowski

E. Ciżma – Szabaga

K. Nowakowska

Przyjmowanie i magazynowanie żywności

Wszyscy zdający Branżowej Szkoły
1 Stopnia

26.08.2021

godz. 10.30

D 24

M. Sękowski

E. Ciżma – Szabaga

D. Zając

Projektowanie imprez i usług turystycznych

Wszyscy zdający z klas Technikum

26.08.2021

godz. 10.00

D 26

K.Sienkiewicz-Horodecka

M. Ciż

G. Nizińska

Podstawy turystyki

Wszyscy zdający z klas Technikum

26.08.2020

godz. 10.00

D 26

K.Sienkiewicz-Horodecka

M. Ciż

G. Nizińska

Podstawy przedsiębiorczości

Wszyscy zdający z klas Branżowej Szkoły 1 Stopnia

26.08.2021

godz. 11.00

A 25

K.Sienkiewicz-Horodecka

D. Bijan

M. Janczura

Harmonogram egzaminów klasyfikacyjnych - sierpień 2021r.

 

Przedmiot

Nazwisko i imię zdającego

Data i godz.

Sala, nr

Zespół egzaminacyjny

Geografia

1.    Uczeń z klasy 2 BWF

25.08.2021

godz. 9.00

D 36

K.Sienkiewicz-Horodecka

A. Świetlicka

P. Sawczyszak

Techniki fryzjerskie

1. Uczennica z klasy  2 BWF

25.08.2021

godz. 11.30

D 25

K. Sienkiewicz-Horodecka

B. Fujarowicz

E. Banach

Podstawy fryzjerstwa i BHP

1. Uczennica z klasy  2 BWF

26.08.2021

godz.11.00

D 25

K. Sienkiewicz-Horodecka

B. Fujarowicz

E. Banach

Harmonogram egzaminów

Proszę sie zapoznać z harmonogramem egzaminu (czerwiec 2021):

część pisemna

część praktyczna

pliki .pdf otwierają się w nowym oknie.

 

Materiały i przybory:

część pisemna

część praktyczna

pliki .pdf otwierają się w nowym oknie.

 

Proszę zapoznac się z wytycznymi dotyczącymi organizacji egaminu (sekcja 1 i sekcja 2)

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu